top of page

तपाईंको सबैभन्दा विश्वसनीय डाक्टरहरूबाट अनलाइन परामर्श प्राप्त गर्नुहोस्COVID-19 को बीचमा

(यदि तपाईलाई मद्दत चाहिन्छ भने, कृपया कल गर्नुहोस् or WhatsApp us 9866626477 मा)

32169118-side-head-circulatory-and-nervo

न्यूरोलोजी, न्यूरोसर्जरी, & Neuropsychiatry

shutterstock_692941210_edited.jpg

मिर्गौला रोग (नेफ्रोलोजी र युरोलोजी)

 • Certified Senior Consultant Transplant Nephrologist (MD, DM, FISN)
  10 min
 • Certified Senior Consultant Nephrologist & Diabetologist (MD, DM)
  10 min
 • Certified Senior Consultant Transplant Urosurgeon (MD, DPBU)
  10 min
Image by Matt Chesin

मधुमेह, रक्तचाप र थाइरोइड रोग

 • Certified Senior Consultant Nephrologist & Diabetologist (MD, DM)
  10 min
 • Certified Senior Consultant Physician (MBBS, MD); PGT-Neurology
  10 min
getty_rf_photo_of_womans_hands.jpg

क्लिनिकल इम्युनोलोजी र रूमेटोलोजी

human-heart-3d-model-1-1024x768_edited.j

कार्डियोलोजी, छाती र भास्कुलर surgery