top of page

Upcoming Events ("स्वास्थ्य छलफल": हरेक शनिबार बिहान ९:३० बजे)

साप्ताहिक CME कार्यक्रम (every शनिबारay) मा

Neuro center has been_cc781905-5cde-3194-bb6ba3bd58चलिरहेको  

2014 बाटप्रभावकारी leadership 

of Ms R Kandu र सबै न्यूरो एण्ड एलाइड क्लिनिकका टोली सदस्यहरूद्वारा समर्थित छ!!

bottom of page