top of page

best consultants अनलाइन को टोलीमा स्वागत छ

डाक्टरहरू a Volunteer अनलाइन परामर्शदाता वा_cc781905-bb351b31535cb31958एक सशुल्क अनलाइन Consultant

MD/MS र माथि को योग्यता भएका डाक्टरहरूलाई आवेदन दिन प्रोत्साहित गरिन्छ।

NMC दर्ता छअनिवार्य

आउनुहोस् हामीसँग काम गर्नुहोस्
(स्वयंसेवक)
अपलोड गर्नुहोस्

पेश गर्नुभएकोमा धन्यवाद! हामी तपाईंलाई चाँडै फिर्ता आउनेछौं!

Online%20Tutorial_edited.jpg
आउनुहोस् हामीसँग काम गर्नुहोस्
(सशुल्क परामर्शदाता)

पेश गर्नुभएकोमा धन्यवाद! हामी तपाईंलाई चाँडै फिर्ता आउनेछौं!

IMG_5803_edited.jpg
bottom of page