top of page

१.

न्यूरोलोजी र न्यूरोसर्जरी क्लिनिक

२.

मधुमेह, उच्च रक्तचाप र थाइरोइड क्लिनिक

३.

CTVS र शल्य चिकित्सा क्लिनिक

४।

फिजियोथेरापी र पुनर्वास

५.

नेफ्रोलोजी

६।

रेडियोलोजी

७।

मनोचिकित्सा

bottom of page